Takster


Børnepsykiatrisk klinik 


Ann Sofi er privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater, og du kan derfor henvende dig direkte til klinikken uden henvisning fra egen læge.

 

Hele forløbet på klinikken, det vil sige udredning, behandling og eventuelle andre ydelser, kan du få delvist refunderet gennem forskellige modeller. Den mest anvendte er, at du skifter dit barn fra den offentlige sygesikringsgruppe 1 til den offentlige sygesikringsgruppe 2.  Du vil herefter få refunderet 80% af udgifterne. Alle har mulighed for at skifte sygesikringsgruppe. 


Der vil altid være en egenbetaling på op til 20% af den samlede udgift. 


Egenbetalingen er den samme, uanset om du har en henvisning fra egen læge. 


Sygesikringen Danmark yder et lille tilskud på mellem cirka 60-120 kr., hvis man er medlem af gruppe 2. 


Er du i tvivl, hjælper vi gerne med rådgivning.


Hvordan skifter man sygesikringsgruppe?

  • Alle børn er automatisk tilknyttet den offentlige sygesikringsgruppe 1. Det ser du på  dit barns sygesikringskort.
  • Du kan som forældre nemt ændre dit barn til sygesikringsgruppe 2 på din egen kommunes borgerservice eller kommunens hjemmeside. Der er kun behov for, at dit barn skifter gruppe.
  • Adgang til hjælp og behandling på sygehus foregår på samme måde, uanset om man er gruppe 1 eller gruppe 2.
  • I den periode barnet er i sygesikringsgruppe 2, kan man få en egenbetaling, typisk ca. 300 kr. ved konsultation hos  egen læge. 
  • Man kan altid skifte tilbage til sygesikringsgruppe 1 efter et år.


Når fakturaen til klinikken er betalt, afleverer du dokumentation for betaling til borgerservice i den kommune, hvor du bor. Kommunen refunderer herefter 80% til din NEM konto.


Takster

Et udredningsforløb på Børnepsykiatrisk klinik vil typisk vare 3-6 uger. For hele udredningsforløbet vil det typisk koste 15-30.000 kr. Her af skal du så selv betale ca. 3.000-6.000 kr.

 

Bliver der bliver tale om medicinsk behandling, kan det strække sig over længere tid. I opstartsfasen vil der typisk være kontrol ugentlig, og når når behandlingen er indstillet, vil kontrollen typisk være hver 3-6 måned.


Drejer det sig om et terapeutisk behandlingsforløb, vil samtalerne typisk foregå ugentlig i en periode på 3-6 måneder. Betalingen for medicinsk - og terapeutisk behandling kan variere meget, og vi anbefaler derfor, at du kontakter os for yderligere oplysninger.


De generelle takster aftalt mellem regionerne og lægeforeningen finder du her. På grund af egenbetalingen vil alle takster og regninger fra Børnepsykiatrisk klinik være 20% højere end de generelle takster.  Hvis du er interesseret, er der for alle takster et link, som beskriver hvad ydelsen indeholder.


Vær opmærksom på at 1 konsultation typisk indeholder flere enkelt ydelser. 


Du kan læse mere på Sundhed.dk og om  selve lovgrundlaget for refusion her