Skemaer


Børnepsykiatrisk klinik 


Skemaer

For at klinikken kan lave den bedst mulige forberedelse til den første konsultation, skal baggrundsinformation om barnet udfyldes, og sendes til klinikken. Der øvrige skemaer skal kun udfyldes efter aftale med Ann Sofi Enevoldsen. 


Den udfyldte baggrundsinformation, og evt. andre skemaer, må kun returneres via Patientportalen. Det kan være som almindelig fil eller i form af scanning eller billede af dokumentet.


1. Baggrundsinformation


2. ADHD symptomcheckliste til unge

3. ADHD adfærdsvurdering til forældre og pædagoger

4. ADHD bedømmelsesskema til forældre og lærere

5. Skoleudtalelse