KontaktBørnepsykiatrisk klinik


Børne- og ungdomspsykiater

Ann Sofi Enevoldsen

 

 

Klinikken modtager kun patienter, som har en henvisning fra egen læge til børne- og ungdomspsykiater.


Som ny patient med en henvisning fra egen læge, kontakter I klinikken telefonisk på telefon nr. 3135 7531. Træffetider varierer og oplyses på telefonsvareren. 

 

I store træk vil opstarten i klinikken typisk se således ud:


  • I kontakter klinikken telefonisk.
  • Klinikken gennemgår henvisningen fra egen lægen, og kontakter jer eventuelt for yderligere oplysninger, som er nødvendige for at foretage visitation til klinikken.
  • I vil indenfor 2 uger modtage besked fra klinikken, om jeres barn er optaget på venteliste til klinikken og det videre forløb, eller om I anbefales andre tiltag. 
  • I modtager cirka 4 uger før første samtale en indkaldelse med tidspunkt for første samtale med Ann Sofi Enevoldsen. Ventetiden er desværre lang, og kan følges på Sundhed.dk
  • Inden samtalen bliver I bedt om at udfylde baggrundsskema med oplysninger om helbred, familie - og sociale forhold og andre relevante informationer. Herudover bliver I bedt om at indhente skoleudtalelse. Endelig kan der blive tale om, at bede om sagsakter fra PPR og socialforvaltning.


Hvis jeres barn får akut behov for hjælp, skal I kontakte barnets praktiserende læge eller psykiatrisk akutmodtagelse på Glostrup Sygehus. 

 

Børnepsykiatrisk klinik er beliggende på Stationsparken 24, 2. sal, 2600 Glostrup


KUN for nuværende patienter

  • Afbud senest 24 timer før via sms til klinikken telefon
  • Medicin bestilles via Patientportalen. ADHD medicin kan kun bestilles ifm. konsultation i klinikken