Udredning og behandling


Børnepsykiatrisk klinik 


Ann Sofi Enevoldsen er uddannet  speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, og er specialiseret i psykodynamisk terapi og kognitiv terapi. Ann Sofi deltager i faglige netværk med andre børne- og ungdomspsykiatere 


Ann Sofi har mere end 20 års erfaring indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske område, heraf 7 år som ledende overlæge på døgnafsnit for skolebørn, døgnafsnit for spiseforstyrelser og ambulatorium for skolebørn og småbørn og har nu i 5 år haft egen børne- og ungdomspsykiatrisk klinik.


Tidligere har Ann Sofi i flere år arbejdet som læge i Afrika, Grønland og Færøerne , og har udover i Danmark specialistgodkendelse som børne- og ungdomspsykiater i Norge.

  

Klinikken udreder og behandler børn og unge i alderen fra 4 til 18 år med psykiske vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser, eksempelvis:

  • ADHD
  • Autisme
  • Angst
  • Depression
  • OCD
  • Spiseforstyrrelse
  • Adfærdsforstyrelser

 

Udredningen indeholder undersøgelse af barnet eller den unge, samtaler med forældre og kontakt til skoler, kommuner og andre relevante instanser.

 

Behandling kan både dreje sig om psykoedukation, individuel terapi med barnet eller den unge, eventuelt suppleret med medicinsk behandling. Som en del af den individuelle terapi med barnet eller den unge, kan der være behov for kortere forløb med familieterapi. 


Som patient og forældre i Børnepsykisatrisk klinik kan du også møde Martina Lubowa, som er sekretær, og Jan Quist som hjælper med nye henvendelser og administration. Takster


Et almindeligt forløb på klinikken, det vil sige udredning og behandling er uden vederlag for patienten. Det forudsætter dog, at barnet henvises til klinikken af egen læge, og at barnet er i sygesikringsgruppe 1. Alle børn er fra fødsel automatisk tilknyttet den offentlige sygesikringsgruppe 1. Det ser du på dit barns sygesikringskort.


Alle ydelserne på klinikken betales af regionen.


De generelle takster aftalt mellem regionerne og lægeforeningen finder du til orientering her. Hvis du er interesseret, er der for alle takster et link, som beskriver hvad ydelsen indeholder.


Du kan læse mere på Sundhed.dk og om selve lovgrundlaget


Priser for speciallægeerklæringer takseres i henhold til gældende takst fra Lægeforeningen, og er ikke refusionsberettiget