Udredning og behandling


Børnepsykiatrisk klinik 


Ann Sofi Enevoldsen er privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater, uddannet  speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, og er specialiseret i psykodynamisk terapi og kognitiv terapi.

 

Ann Sofi har 18 års erfaring indenfor børne- og ungdomspsykiatrien,  de sidste 7 år som ledende overlæge på døgnafsnit for skolebørn, døgnafsnit for spiseforstyrelser og ambulatorium for skolebørn og småbørn.

  

Klinikken udreder og behandler børn og unge i alderen fra 4  til 18 år med psykiske vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser, eksempelvis:

  • ADHD
  • Autisme
  • Angst
  • Depression
  • OCD
  • Spiseforstyrrelse
  • Adfærdsforstyrelser
  • og misbrug

 

Udredningen indeholder undersøgelse af barnet, den unge, samtaler med forældre og kontakt til skoler, kommuner og andre relevante instanser.

 

Behandling kan både dreje sig om psykoedukation, individuel terapi med barnet eller den unge, eventuelt suppleret med medicinsk behandling. Som en del af den individuelle terapi med barnet eller den unge, kan der være behov for kortere forløb med familieterapi. 


Tidligere har Ann Sofi i flere år arbejdet som læge i Afrika, Grønland og Færøerne , og har ud over i Danmark specialistgodkendelse som børne- og ungdomspskiater i Norge. 

 

Ann Sofi er i faglige netværk med flere børne- og ungdomspsykiatere, og er som psykiatrisk speciallægekonsulent fast tilknyttet Idræts- og Uddannelsesakademiet, som er en skole for børn med særlige vanskeligheder. 


Som patient og forældre i Børnepsykisatrisk klinik kan du også møde Martina Lubowa, som er sekretær, og Jan Quist, som hjælper med nye henvendelser og administration. Vi har klinik sammen med en voksenpsykiater, en psykolog og en praktiserende læge.