Skemaer


Børnepsykiatrisk klinik 


Skemaer

Skemaerne på denne side skal kun udfyldes efter aftale med klinikken. 


Den udfyldte baggrundsinformation, og evt. andre skemaer, må kun returneres via Patientportalen. Det kan være som almindelig fil eller i form af scanning eller billede af dokumentet.


1. Baggrundsinformation


2. ADHD symptomcheckliste til unge

3. ADHD adfærdsvurdering til forældre og pædagoger

4. ADHD bedømmelsesskema til forældre og lærere


5. Vejledning vedr. skoleudtalelse