TaksterJeg er privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater, og du kan derfor henvende dig direkte til mig uden henvisning fra egen læge.

 

Hele forløbet hos mig, det vil sige udredning, behandling og eventuelle andre ydelser, kan du få delvist refunderet gennem forskellige modeller. Den mest anvendte er, at du skifter dit barn fra sygesikringsgruppe 1 til sygesikringsgruppe 2. Alle har mulighed for at skifte. 


Der vil altid være en egenbetaling på op til 20% af den samlede udgift. Er du i tvivl, hjælper jeg gerne med rådgivning. Selvom du har en henvisning fra egen læge, er der egenbetaling. 


Hvordan skifter man sygesikringsgruppe?

- Alle børn er automatisk tilknyttet den offentlige sygesikringsgruppe 1. Det ser du på

   dit barns sygesikringskort.

- Du kan som forældre nemt ændre dit barn til sygesikringsgruppe 2 på din egen

   kommunes borgerservice eller kommunens hjemmeside. Der er kun behov for, at dit

   barn skifter gruppe.

- Adgang til hjælp og behandling på sygehus foregår på samme måde, uanset om man er

   gruppe 1 eller gruppe 2.

- I den periode barnet er i sygesikringsgruppe 2, kan man få en lille egenbetaling, typisk
   ca. 300 kr. ved konsultation hos
  praktiserende læge. 

- Man kan altid skifte tilbage til sygesikringsgruppe 1 efter et år.

 

Når fakturaen til mig er betalt, afleverer du dokumentation for betaling til borgerservice i den kommune, hvor du bor. Kommunen refunderer herefter mindst 80% til din NEM konto.

 

Takster

Et udredningsforløb hos mig vil typisk vare 3-6 uger. For hele udredningsforløbet vil det typisk koste 12-24.000 kr. Her af skal du så selv betale ca. 2.500-5.000 kr.

 

Bliver der bliver tale om medicinsk behandling, kan det strække sig over længere tid. I opstartsfasen vil der typisk være kontrol ugentlig, og når når behandlingen er indstillet, vil kontrollen typisk være hver 3-6 måned. Drejer det sig om et terapeutisk behandlingsforløb, vil samtalerne typisk foregå ugentlig i en periode på 3-6 måneder. Betalingen for medicinsk - og terapeutisk behandling kan variere meget, og jeg anbefaler derfor, at du kontakter mig for yderligere oplysninger.


De nøjagtige takster hos mig finder du her her. Du kan læse mere på Sundhed.dk og om  selve lovgrundlaget for refusion herKlinikken ligger centralt i København 

Ann Sofi Enevoldsen

Valdemarsgade 8, 3. sal

1665 København 


CVR nr. 39919087

Lægernes Bank reg. nr. 6771 konto nr. 5427092

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      Copyright © Jan Quist - All Rights Reserved